Milieukeur (vlees)

Top keurmerk
Top keurmerk

Milieukeur (vlees)

Het topkeurmerk Milieukeur staat op producten die het milieu minder zwaar belasten dan vergelijkbare producten. Het is ook op vlees te vinden. Welke eisen stelt het? Bij de productie van vlees met Milieukeur is duurzame energie gebruikt en is de uitstoot van ammoniak uit de mest beperkt. Kippen hebben ongeveer even veel ruimte als bij scharreleieren. De stallen zijn zo ingericht dat de dieren natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Verder stelt M...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie

Het topkeurmerk Milieukeur staat op producten die het milieu minder zwaar belasten dan vergelijkbare producten. Het is ook op vlees te vinden.

Welke eisen stelt het?

Bij de productie van vlees met Milieukeur is duurzame energie gebruikt en is de uitstoot van ammoniak uit de mest beperkt. Kippen hebben ongeveer even veel ruimte als bij scharreleieren. De stallen zijn zo ingericht dat de dieren natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Verder stelt Milieukeur dierenwelzijnseisen aan transport (maximaal 3 tot 6 uur). Behalve voor runderen zijn er geen eisen aan weidegang of uitloop.

Milieukeur heeft een brede benadering van verduurzaming van producten en diensten. De criteria van Milieukeur hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product of de dienst. Een aantal van de duurzaamheidsthema’s die Milieukeur belangrijk vindt zijn: Arbeidsomstandigheden, Emissie broeikasgassen, Energie en watergebruik, Verpakking en afval , Biodiversiteit, Dierenwelzijn, Gewasbescherming.

Hoe is de controle geregeld?

Er is onafhankelijke controle door een geaccrediteerde partij en een sanctiebeleid.

Waar kun je het keurmerk vinden?

Milieukeur is behalve op vlees ook te vinden op groente en fruit, schoonmaakmiddelen, eieren en betonproducten.

Meer informatie: www.milieukeur.nl


Laatste screening september 2016
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.