Keten Duurzaam Varkensvlees

Bedrijfslogo
Bedrijfslogo

Keten Duurzaam Varkensvlees

Keten Duurzaam Varkensvlees is een bedrijfslogo van de Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees. De Stichting is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse varkensboeren, een slachterij, grossiers, slagers, vleeswarenproducenten, cateraars en supermarkten.  Welke eisen stelt het? De Keten Duurzaam Varkensvlees stelt eisen aan dierenwelzijn en milieu. De eisen gaan iets verder dan de wet. Biggen moeten bijvoorbeeld minstens 28 dagen bij hun moe...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie

Keten Duurzaam Varkensvlees is een bedrijfslogo van de Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees. De Stichting is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse varkensboeren, een slachterij, grossiers, slagers, vleeswarenproducenten, cateraars en supermarkten. 

Welke eisen stelt het?

De Keten Duurzaam Varkensvlees stelt eisen aan dierenwelzijn en milieu. De eisen gaan iets verder dan de wet. Biggen moeten bijvoorbeeld minstens 28 dagen bij hun moeder blijven (enkele dagen langer dan gangbaar) en de dieren krijgen extra nestmateriaal. Transportafstanden naar de slachterij zijn maximaal 250 kilometer. Castratie is verboden. De dieren krijgen geen uitloop naar buiten.

Op milieugebied moet het energiegebruik, de uitstoot van fosfaat, stikstof en ammoniak en het koper- en zinkgebruik lager zijn dan in een gemiddelde Nederlandse varkenshouderij. Ook ondersteunt de stichting een project voor duurzame sojateelt (met RTRS-certificaat) in Mozambique door veevoer via dit project in te kopen. Het betreft geen harde eis. 

De Stichting is een samenwerkingsverband van partijen uit de varkensvleessector. Alle bestuursleden zijn uit de sector afkomstig. Bedrijven die niet passen binnen de visie van de stichting kunnen zich niet laten certificeren. Daarom gaat het om een bedrijfslogo en geen keurmerk.

Hoe is de controle geregeld?

Een onafhankelijke, geaccrediteerde instantie controleert of de eisen worden nageleefd.

Waar kun je het logo vinden?

Op varkensvlees in de supermarkt (Coop, Poiesz, MCD) en bij de slager.

Meer informatie


Laatste screening augustus 2017
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.