Keten Duurzaam Varkensvlees

Bedrijfslogo
Bedrijfslogo

Keten Duurzaam Varkensvlees

Keten Duurzaam Varkensvlees is een bedrijfslogo van de Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees. Er zijn eisen voor dierenwelzijn en milieu. Een onafhankelijke partij controleert met steekproeven of de eisen worden nageleefd. Welke eisen stelt het? De Keten Duurzaam Varkensvlees stelt enkele concrete eisen aan dierenwelzijn en milieu, maar veel eisen zijn niet concreet. De eisen die wel concreet zijn, gaan iets verder dan de wettelijke eisen. B...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie

Keten Duurzaam Varkensvlees is een bedrijfslogo van de Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees. Er zijn eisen voor dierenwelzijn en milieu. Een onafhankelijke partij controleert met steekproeven of de eisen worden nageleefd.

Welke eisen stelt het?

De Keten Duurzaam Varkensvlees stelt enkele concrete eisen aan dierenwelzijn en milieu, maar veel eisen zijn niet concreet. De eisen die wel concreet zijn, gaan iets verder dan de wettelijke eisen. Biggen moeten bijvoorbeeld minstens 28 dagen bij hun moeder blijven (enkele dagen langer dan gangbaar) en de dieren krijgen extra nestmateriaal. Castratie is verboden. De dieren krijgen geen uitloop naar buiten. Het energieverbruik moet 20% lager zijn dan in een gemiddelde varkenshouderij en de stichting ondersteunt een project voor duurzame sojateelt (met RTRS-certificaat) in Mozambique: 35% van het veevoer wordt via dit project ingekocht. Veel andere doelen en aandachtspunten zijn niet concreet geformuleerd.

De Stichting is een samenwerkingsverband van partijen uit de varkensvleessector. Alle bestuursleden zijn uit de sector afkomstig. Het logo is daarom geen keurmerk: de onafhankelijkheid is niet gewaarborgd.

Hoe is de controle geregeld?

Een onafhankelijke, geaccrediteerde instantie controleert of de eisen worden nageleefd. Maar de controle is steekproefsgewijs en het sanctiebeleid is niet openbaar.

Waar kun je het logo vinden?

Op varkensvlees in de supermarkt (Coop, Poiesz, MCD) en bij de slager.

Meer informatie

Heeft betrekking op

Grondstoffen


Laatste screening september 2016
?
Combined Shape

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.


Combined Shape