Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation

De Fair Wear Foundation (FWF) is een Nederlandse gedragscode voor de kledingindustrie. Die is ontwikkeld in samenwerking met brancheorganisaties (Modint, CBW-Mitex en FGHS), vakbeweging (FNV en CNV) en maatschappelijke organisaties (Schone Kleren Campagne, het Zwitserse Brot für alle). In de gedragscode staan acht internationaal erkende arbeidsnormen, die stap voor stap moeten worden ingevoerd in de fabrieken. De FWF begeleidt kledingbedrijven...

  • Milieu
  • N.v.t.
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie
  • N.t.b.

De Fair Wear Foundation (FWF) is een Nederlandse gedragscode voor de kledingindustrie. Die is ontwikkeld in samenwerking met brancheorganisaties (Modint, CBW-Mitex en FGHS), vakbeweging (FNV en CNV) en maatschappelijke organisaties (Schone Kleren Campagne, het Zwitserse Brot für alle). In de gedragscode staan acht internationaal erkende arbeidsnormen, die stap voor stap moeten worden ingevoerd in de fabrieken. De FWF begeleidt kledingbedrijven in dit proces. Daarbij betrekt de FWF ook de lokale partijen achter de kledingproductie. Dat doen ze bij alle stappen van het kledingproces met behulp van controles en begeleiding om afspraken na te leven. Er zijn geen milieu-eisen.

Controle

Fair Wear Foundation leidt controleurs op. Hiermee is het een tweepartijencertificering.

Kledingmerken mogen het FWF label alleen voeren als minstens 90% van hun toeleveranciers onder controle staat van de FWF. In voortgangsrapporten wordt per criterium aangegeven hoe het kledingmerk er op scoort.

Meer informatie: www.fairwear.org.


Laatste screening 2014
?
Combined Shape

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.


Combined Shape