Duurzame weidezuivel

Bedrijfslogo
Bedrijfslogo

Duurzame weidezuivel

Duurzame weidezuivel is een bedrijfslogo voor zuivelproducten van De Zuivelmakers en Lebo kaas uit het Utrechtse Groene Hart. Wat zijn de eisen van Duurzame weidezuivel?  Duurzame Weidezuivel is de naam van het duurzaamheidsprogramma. Elke boer formuleert zijn eigen doelen voor milieu (afval, energie, mest) en dierenwelzijn (koeborstels, zachte ligbedden). Weidegang wel een harde eis. De zuivel komt van boeren op maximaal 30 km van de Zuive...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie

Duurzame weidezuivel is een bedrijfslogo voor zuivelproducten van De Zuivelmakers en Lebo kaas uit het Utrechtse Groene Hart.

Wat zijn de eisen van Duurzame weidezuivel?

 Duurzame Weidezuivel is de naam van het duurzaamheidsprogramma. Elke boer formuleert zijn eigen doelen voor milieu (afval, energie, mest) en dierenwelzijn (koeborstels, zachte ligbedden). Weidegang wel een harde eis.

De zuivel komt van boeren op maximaal 30 km van de Zuivelmakers vandaan. Koeien hebben 130 dagen per jaar, 8 uur per dag, weidegang en er wordt gestreefd naar 150 dagen. Via het 'koekompas' en workshops wordt gestreefd naar een continue verbetering van het koewelzijn. Er zijn daarnaast inspanningsverplichtingen op het gebied van afvalreductie, er wordt gebruik gemaakt van tweedehands apparatuur. Ook wordt er alleen groene energie gebruikt en worden warmtewisselaars en optimale koeltechnieken ingezet, waardoor het productieproces klimaatneutraal is.

Boeren krijgen voor hun duurzaamheidsinspanningen een extra toeslag op de marktconforme melkprijs. Omdat elk bedrijf verschillend is en de boer als ondernemer zelf weet waar hij het best verandering in zijn bedrijf kan realiseren, formuleert elke veehouder zelf zijn doel.

Hoe is de controle geregeld?

Er is geen onafhankelijke controle op de naleving.

Waar kun je het beeldmerk vinden?

Op producten van De Zuivelmakers en Lebo kaas in de supermarkt.

Lees meer over de milieu-impact van zuivel.


Laatste screening september 2016
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.