Europees Keurmerk voor Biologisch (Groente en fruit)

Top keurmerk
Top keurmerk

Europees Keurmerk voor Biologisch (Groente en fruit)

Het Europese keurmerk voor biologisch is een keurmerk van de Europese Unie (EU) voor biologische producten, in dit geval groente en fruit. Welke eisen stelt het? Er zijn strenge eisen voor milieu. Groenten en fruit zijn geteeld zonder kunstmatige bestrijdingsmiddelen, genetische modificatie en kunstmest. Vruchtwisseling is verplicht. Er zijn geen eisen aan afvalbeheer, energiegebruik en emissies. Het Europese keurmerk geeft de garantie dat ...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie

Het Europese keurmerk voor biologisch is een keurmerk van de Europese Unie (EU) voor biologische producten, in dit geval groente en fruit.

Welke eisen stelt het?

Er zijn strenge eisen voor milieu. Groenten en fruit zijn geteeld zonder kunstmatige bestrijdingsmiddelen, genetische modificatie en kunstmest. Vruchtwisseling is verplicht. Er zijn geen eisen aan afvalbeheer, energiegebruik en emissies.

Het Europese keurmerk geeft de garantie dat het een biologisch product is. Naast het EU-keurmerk kan ook een nationaal keurmerk voor biologische landbouw op de verpakking staan. Soms stelt zo'n nationaal keurmerk extra eisen, maar niet altijd.

Het Europees keurmerk voor biologische groente en fruit is een topkeurmerk: het is één van de beste keurmerken voor groente en fruit.

Hoe is de controle geregeld?

Elk EU-land wijst een onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie aan die verantwoordelijk is voor de controle. In Nederland is dat Skal. Er is ook een sanctiebeleid.

Waar kun je het vinden? 

Op biologische groente en fruit.

Meer informatie


Laatste screening september 2016
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.