Uitgebreide toelichting beoordeling keurmerken voeding

Milieu Centraal heeft in 2016 alle duurzaamheidskeurmerken voor voeding opnieuw beoordeeld volgens een nieuwe beoordelingssystematiek. Wat heeft Milieu Centraal gedaan en waarom?

Achtergrond

Duurzame keurmerken maken het makkelijker om op de winkelvloer een duurzame keuze te maken. Ten minste: keurmerken zouden die keuze makkelijker moeten maken. Maar door de grote hoeveelheid keurmerken, labels en logo’s zie je door de bomen het bos niet meer. Hierdoor neemt het vertrouwen in keurmerken af, zo concludeerden Milieu Centraal en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in januari 2016. Lees de kamerbrief.

Milieu Centraal wil hier graag verandering in brengen. Keurmerken moeten weer een betrouwbaar hulpmiddel worden als je boodschappen doet. Aan bedrijven moeten ze de mogelijkheid bieden om hun producten te onderscheiden op duurzaamheid. 

Wat is nieuw?

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en de Alliantie Verduurzaming Voedsel heeft Milieu Centraal in 2016 alle duurzaamheidskeurmerken en -logo’s voor voeding opnieuw beoordeeld.

Stakeholderengagement

De criteria voor de beoordeling zijn tot stand gekomen in stakeholdersessies met verschillende partijen in de sectoren overheid, consumentenorganisaties, wetenschap, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast is er een informatiebijeenkomst georganiseerd met keurmerkeigenaren. Een expertgroep adviseert over het beoordelingssysteem. Bovendien worden alle beoordelingen van Milieu Centraal aan de expertgroep voorgelegd. De Wetenschappelijke Raad van Advies bewaakt het proces.

Pilot

Het ging in 2016 om een pilot. Het is nog niet duidelijk of de nieuwe beoordeling wordt voortgezet en wellicht verder wordt uitbreid naar andere productcategorieën. Het beoordelingsproces is een groeiproces, afhankelijk van de opgedane ervaringen kunnen onderdelen verder uitgewerkt worden. Milieu Centraal streeft ernaar om alle beeldmerken tweejaarlijks te beoordelen.

Beoordelingsproces

Het beoordelingsproces zag er als volgt uit:

  1. Een onderzoeker van Milieu Centraal beoordeelt alle keurmerken en logo’s op voeding in de keurmerkenwijzer met behulp van scorelijsten.
  2. Een andere onderzoeker van Milieu Centraal reviewt deze beoordeling.
  3. De scores van Milieu Centraal worden voorgelegd aan een expertgroep, zij hebben een adviserende functie. Bij verschil in scores overleggen de onderzoeker(s) Milieu centraal en de expertgroep welke score uiteindelijk de meest logische is.
  4. Bij blijvende discussie binnen de expertgroep worden de scores voorgelegd aan de Wetenschappelijke Raad van Advies (WRA) van Milieu Centraal. Het advies van de WRA is doorslaggevend.

Expertgroep

De expertgroep bestaat uit ongeveer 10 inhoudelijk medewerkers van NGO’s, bedrijven, overheden, wetenschap en consumentenorganisaties en heeft tot doel het beoordelingsproces en de bezwaarprocedure te borgen. De expertgroep reviewt de beoordeling van de onderzoekers van Milieu Centraal en geeft hierover advies. Als de expertgroep in een bepaald geval vindt dat ze kennis mist, vraagt ze ad hoc een expert uit het netwerk om advies.

Voorlopig alleen voeding

De nieuwe beoordeling geldt op dit moment (2017) alleen voor keurmerken over voeding. Voor niet-voedingskeurmerken geldt een eenvoudiger procedure.