Zeker zeeuws streekproduct

Keurmerk
Keurmerk

Zeker zeeuws streekproduct

Zeker Zeeuws streekproduct is een van de streekmerken van Erkend Streekproduct, een keurmerk voor maatschappelijk verantwoorde streekproducten met lokale toegevoegde waarde. Dat betekent: producenten doen iets extra’s voor biodiversiteit, natuur- en landschapsbeheer en gebruiken water en energie verantwoord. De streekmerken moeten een gedeelde duurzaamheidsvisie naleven, waarvan de overkoepelende duurzaamheidseisen niet concreet zijn. Welke e...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie

Zeker Zeeuws streekproduct is een van de streekmerken van Erkend Streekproduct, een keurmerk voor maatschappelijk verantwoorde streekproducten met lokale toegevoegde waarde. Dat betekent: producenten doen iets extra’s voor biodiversiteit, natuur- en landschapsbeheer en gebruiken water en energie verantwoord. De streekmerken moeten een gedeelde duurzaamheidsvisie naleven, waarvan de overkoepelende duurzaamheidseisen niet concreet zijn.

Welke eisen stelt het?

Zeker Zeeuws vertaalt de gedeelde visie van Erkend Streekproduct in beperkingen aan het gebruik van bodemverbeteraars en gewasbeschermingsmiddelen. Welke beperkingen dat zijn, wordt niet nader toegelicht. Dierlijke producten moeten met respect voor het dier geproduceerd worden. Wat dit concreet betekent, wordt niet vermeld. Alle vis, schelp- en schaaldieren moeten voldoen aan de eisen van MSC of ASC, maar hoeven die keurmerken niet te dragen.

Hoe is de controle geregeld?

Controle wordt jaarlijks uitgevoerd via zelfrapportage van de producenten. Eens in de 4 jaar vinden onafhankelijke controles op locatie plaats.

Waar kun je het keurmerk vinden?

Diverse voedingsproducten van land en zee met een gegarandeerde herkomst uit de Zeeuwse streek.

Meer informatie

www.zekerzeeuws.nl

www.erkendstreekproduct.nl


Laatste screening september 2016
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.