Waldpyk

Keurmerk
Keurmerk

Waldpyk

Waldpyk is een van de streekmerken van Erkend Streekproduct, een keurmerk voor maatschappelijk verantwoorde streekproducten met lokale toegevoegde waarde. Dat betekent: producenten doen iets extra’s voor biodiversiteit, natuur- en landschapsbeheer en gebruiken water en energie verantwoord. De streekmerken merken moeten een gedeelde duurzaamheidsvisie naleven, waarvan de duurzaamheidsdoelen niet concreet zijn. Welke eisen stelt het? Voor Wald...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie

Waldpyk is een van de streekmerken van Erkend Streekproduct, een keurmerk voor maatschappelijk verantwoorde streekproducten met lokale toegevoegde waarde. Dat betekent: producenten doen iets extra’s voor biodiversiteit, natuur- en landschapsbeheer en gebruiken water en energie verantwoord. De streekmerken merken moeten een gedeelde duurzaamheidsvisie naleven, waarvan de duurzaamheidsdoelen niet concreet zijn.

Welke eisen stelt het?

Voor Waldpyk moeten producten ofwel biologisch zijn, ofwel 'milieukeurmerk' (bedoeld wordt waarschijnlijk: Milieukeur) dragen, ofwel voldoen aan een 'specifiek duurzaamheidsreglement'. Bij dat laatste is onduidelijk wat precies de minimumeisen zijn: wanneer voldoe een producent aan de eis “aandacht besteed aan het minimaliseren van de milieubelasting”? 

Hoe is de controle geregeld?

Controle wordt jaarlijks uitgevoerd via zelfrapportage van de producenten. Eens in de 4 jaar vinden onafhankelijke controles op locatie plaats.

Waar kun je het keurmerk vinden?

Diverse voedingsproducten van land en zee met een gegarandeerde herkomst uit de Friese Wouden.

Meer informatie

www.dewouden.com

www.erkendstreekproduct.nl


Laatste screening september 2016
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.