Veldleeuwerik

Veldleeuwerik

In de Stichting Veldleeuwerik werken akkerbouwers, verwerkers en partners samen aan verduurzaming van de voedselketen. Deelnemende telers schrijven een duurzaamheidsplan. Daarbij worden ze ondersteund door adviseurs en collega’s. De telers wisselen in kleine groepen kennis en ervaring over duurzaamheid uit. Akkerbouwers die meedoen aan de systematiek van Veldleeuwerik kunnen makkelijker aan de vergroeningseisen in het EU-landbouwbeleid voldoen...

  • Milieu
  • Zie omschrijving
  • Dierenwelzijn
  • Zie omschrijving
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie
  • Zie omschrijving

In de Stichting Veldleeuwerik werken akkerbouwers, verwerkers en partners samen aan verduurzaming van de voedselketen. Deelnemende telers schrijven een duurzaamheidsplan. Daarbij worden ze ondersteund door adviseurs en collega’s. De telers wisselen in kleine groepen kennis en ervaring over duurzaamheid uit. Akkerbouwers die meedoen aan de systematiek van Veldleeuwerik kunnen makkelijker aan de vergroeningseisen in het EU-landbouwbeleid voldoen.

Veldleeuwerik heeft geen standaard met producteisen, maar hanteert een duurzaamheidssystematiek waarin telers jaarlijks een duurzaamheidsplan opstellen voor hun bedrijf. In dit plan geeft de teler aan hoe belangrijk elk van tien indicatoren (waaronder gewasbescherming, water, energie en biodiversiteit) is voor het bedrijf en welke maatregelen hij neemt om de teelt en zijn bedrijfsvoering te verduurzamen. Een gespecialiseerde kennis- en kwaliteitscoördinator beoordeelt dit plan. Een teler moet vier maatregelen per jaar nemen, en dient elke vier jaar tenminste één maatregel genomen te hebben op elk van de tien indicatoren. De systematiek is sinds 2015 gecertificeerd.

Veldleeuwerik stelt geen eisen aan het product of productieproces. Daarom beoordeelt Milieu Centraal het niet als keurmerk.

Hoe is de controle geregeld?

Een onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie controleert of de maatregelen in het duurzaamheidsplan zijn uitgevoerd.

Waar kun je het keurmerk vinden?

Het beeldmerk is te vinden op onder andere suiker, limonadesiroop, brood en uien.

Meer informatie

Meer informatie: www.veldleeuwerik.nl


Laatste screening september 2016
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.