VCS Klimaatcompensatie

Keurmerk
Keurmerk

VCS Klimaatcompensatie

Verified Carbon Standard is een keurmerk voor vrijwillige klimaatcompensatie. De eisen zijn even streng als die van CO2-compensatieprojecten (Clean Developement Mechanism) die verplicht plaatsvinden wegens het internationale Kyotoverdrag. In tegenstelling tot Gold Standard, komen bosprojecten en bosbehoudprojecten wel in aanmerking voor  VCS. VCS kent onafhankelijke geaccrediteerde, dus betrouwbare, controle. VCS is een keurmerk van non-profi...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie
  • N.t.b.

Verified Carbon Standard is een keurmerk voor vrijwillige klimaatcompensatie. De eisen zijn even streng als die van CO2-compensatieprojecten (Clean Developement Mechanism) die verplicht plaatsvinden wegens het internationale Kyotoverdrag. In tegenstelling tot Gold Standard, komen bosprojecten en bosbehoudprojecten wel in aanmerking voor  VCS.

VCS kent onafhankelijke geaccrediteerde, dus betrouwbare, controle. VCS is een keurmerk van non-profitorganisatie The Climate Group en de branchevereniging International Emissions Trading Association. Kijk voor meer info op www.v-c-s.org.


Laatste screening 2014
?
Combined Shape

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.


Combined Shape