UTZ (koffie, thee, chocola)

Top keurmerk
Top keurmerk

UTZ (koffie, thee, chocola)

UTZ is een keurmerk op koffie, thee, chocolade en hazelnoten. Welke eisen stelt het? UTZ stimuleert duurzame landbouw en een betere toekomst voor boeren en arbeiders, hun families en het milieu. UTZ is erop gericht dat boeren betere landbouwmethodes leren, betere werkomstandigheden hebben en er betere zorg is voor de natuur en voor toekomstige generaties. Door te investeren in betere landbouwmethodes verhoogt de opbrengst en verbetert de kw...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • Controle
  • Transparantie

UTZ is een keurmerk op koffie, thee, chocolade en hazelnoten.

Welke eisen stelt het?

UTZ stimuleert duurzame landbouw en een betere toekomst voor boeren en arbeiders, hun families en het milieu. UTZ is erop gericht dat boeren betere landbouwmethodes leren, betere werkomstandigheden hebben en er betere zorg is voor de natuur en voor toekomstige generaties. Door te investeren in betere landbouwmethodes verhoogt de opbrengst en verbetert de kwaliteit ervan, zonder dat natuurlijke grondstoffen worden uitgeput en de natuur wordt beschadigd. Door de hogere en betere oogst krijgen boeren een beter inkomen en betere toekomstvooruitzichten. Naast sociale eisen zijn er milieu-eisen zoals optimaal gebruik van water, land en meststoffen, het voorkomen van ontbossing en een efficiënt afvalbeleid. UTZ werkt samen met zowel kleine als grote boerenbedrijven.

Begin 2018 is UTZ gefuseerd met Rainforest Alliance. Tot 2022 kun je UTZ nog tegenkomen in de winkel.

Hoe is de controle geregeld?

Er is onafhankelijke controle door een geaccrediteerde partij en een sanctiebeleid.

Meer informatie


Laatste screening september 2016
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.