Sustainably Grown Certified

Keurmerk
Keurmerk

Sustainably Grown Certified

Het Sustainably Grown Certified keurmerk is een keurmerk dat in Nederland te vinden is op ananas in blik van del Monte. Het keurmerk stelt zowel sociale eisen als milieueisen. Zo zijn er eisen aan arbeidsomstandigheden en vakbondsvrijheid en eisen aan pesticide-, water- en energiegebruik en bodembeheer. Er zijn geen eisen op ontbossing. Criteria   Er zijn verplichte en optionele eisen. De verplichte eisen bieden een basisniveau op een breed...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • Controle
  • Transparantie

Het Sustainably Grown Certified keurmerk is een keurmerk dat in Nederland te vinden is op ananas in blik van del Monte. Het keurmerk stelt zowel sociale eisen als milieueisen. Zo zijn er eisen aan arbeidsomstandigheden en vakbondsvrijheid en eisen aan pesticide-, water- en energiegebruik en bodembeheer. Er zijn geen eisen op ontbossing.

Criteria

 

Er zijn verplichte en optionele eisen. De verplichte eisen bieden een basisniveau op een breed pallet aan duurzaamheidsonderwerpen. De optionele eisen bieden meer diepgang en gaan verder.

Eigenaar van het keurmerk is de certificerende instantie SCS Global Services.

Internationaal

Het doel van het beeldmerk is de marktvraag naar duurzaam geproduceerde producten beantwoorden: “Sustainably Grown is a certification program for agricultural producers around the world, large and small, providing a detailed roadmap to satisfy the emerging market for sustainably produced crops”.

In Nederland is het logo te vinden op de conservenblikjes Del Monte Gold Ananas uit Kenia.Combined Shape