RHP

Keurmerk
Keurmerk

RHP

RHP (Regeling Handelspotgronden) is een keurmerk voor potgrond die voldoet aan eisen voor kwaliteit en herkomst. Veengrond komt uit productievelden, de winning ervan gaat niet ten koste van natuurgebieden. Na gebruik van een productieveld wordt er weer natuurgebied van gemaakt: de grondwaterstand wordt verhoogd, zodat de natuur zich er kan herstellen. Een belangrijk milieunadeel van het gebruik van veengrond zijn de broeikasgassen die vrijkom...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie
  • N.t.b.

RHP (Regeling Handelspotgronden) is een keurmerk voor potgrond die voldoet aan eisen voor kwaliteit en herkomst. Veengrond komt uit productievelden, de winning ervan gaat niet ten koste van natuurgebieden. Na gebruik van een productieveld wordt er weer natuurgebied van gemaakt: de grondwaterstand wordt verhoogd, zodat de natuur zich er kan herstellen.

Een belangrijk milieunadeel van het gebruik van veengrond zijn de broeikasgassen die vrijkomen bij het gebruik ervan als potgrond.

Beheerder van RHP is Stichting RHP. Een onafhankelijke geaccrediteerde organisatie voert de controle uit. Potgrond met RHP-keurmerk is te koop bij supermarkten en tuincentra. Informatie over RHP staat op www.rhp.nl.


Laatste screening 2014
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.