Responsibly fresh

Bedrijfslogo
Bedrijfslogo

Responsibly fresh

'Responsibly Fresh' is een bedrijfslogo voor groente en fruit dat met minder mest en gif is geteeld. Welke eisen stelt het? Telers met het Responsibly Fresh logo moeten voldoen aan de standaarden Vegaplan of GlobalGAP. Deze standaarden volgen de principes van ‘geïntegreerde teelt: meststoffen en bestrijdingsmiddelen worden spaarzaam gebruikt. Deze vorm van teelt zit tussen gangbaar en biologisch in. Ook stimuleren de standaarden een verdere ...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie

'Responsibly Fresh' is een bedrijfslogo voor groente en fruit dat met minder mest en gif is geteeld.

Welke eisen stelt het?

Telers met het Responsibly Fresh logo moeten voldoen aan de standaarden Vegaplan of GlobalGAP. Deze standaarden volgen de principes van ‘geïntegreerde teelt: meststoffen en bestrijdingsmiddelen worden spaarzaam gebruikt. Deze vorm van teelt zit tussen gangbaar en biologisch in. Ook stimuleren de standaarden een verdere verduurzaming door onder andere te letten op energiebesparing, duurzame energie, watergebruik, biodiversiteit en verpakkingsmateriaal. De telers onderschrijven een duurzaamheidscharter en formuleren hun eigen doelen. Responsibly Fresh inventariseert de maatregelen die telers nemen elke twee jaar via een enquête.

Hoe is de controle geregeld?

Het logo is in eigendom van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties en het stelt eisen aan de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: 'people, planet, profit’. De inspanningen voor het behalen van de doelen worden om de twee jaar geëvalueerd.

Meer informatie

www.responsibly-fresh.com


Laatste screening september 2016
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.