Planet Proof

Top keurmerk
Top keurmerk

Planet Proof

Dit is de internationale versie van het Nederlandse keurmerk Milieukeur op groente en fruit. De beoordeling van dit keurmerk is daarom gelijk aan die van Milieukeur als het gaat om groente en fruit. Het topkeurmerk Planet Proof staat op producten die het milieu minder zwaar belasten dan vergelijkbare producten. Het is ook op groente en fruit te vinden. Welke eisen stelt het? Voor groente en fruit vereist Planet Proof 'geïntegreerde teelt': ...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie

Dit is de internationale versie van het Nederlandse keurmerk Milieukeur op groente en fruit. De beoordeling van dit keurmerk is daarom gelijk aan die van Milieukeur als het gaat om groente en fruit.

Het topkeurmerk Planet Proof staat op producten die het milieu minder zwaar belasten dan vergelijkbare producten. Het is ook op groente en fruit te vinden.

Welke eisen stelt het?

Voor groente en fruit vereist Planet Proof 'geïntegreerde teelt': die houdt milieubelasting minimaal door meststoffen en bestrijdingsmiddelen zo min mogelijk te gebruiken. Deze vorm van teelt zit tussen gangbaar en biologisch in.

Milieukeur heeft een brede benadering van verduurzaming van producten en diensten. De criteria van Planet Proof hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product of de dienst. Een aantal van de duurzaamheidsthema’s die Planet Proof belangrijk vindt zijn: Arbeidsomstandigheden, Emissie broeikasgassen, Energie en watergebruik, Verpakking en afval , Biodiversiteit, Dierenwelzijn, Gewasbescherming.

Hoe is de controle geregeld?

Er is onafhankelijke controle door een geaccrediteerde partij en een sanctiebeleid.

Waar kun je het keurmerk vinden?

Milieukeur is behalve op groente en fruit ook te vinden op vlees, schoonmaakmiddelen, eieren en betonproducten. Planet Proof voorlopig alleen op groente en fruit.


Laatste screening oktober 2016
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.