PEFC (Hout)

Keurmerk
Keurmerk

PEFC (Hout)

PEFC is een internationaal keurmerk voor hout(producten) en papier. PEFC staat voor Programme for Endorsement of Forest Certification. Het wordt gesteund door overheden, bedrijven en regionale organisaties. Hout met het PEFC-keurmerk komt uit duurzaam en sociaal beheerde bossen. PEFC is net als FSC een internationale organisatie met criteria voor bosbeheer. PEFC is betrouwbaar want er is controle door een onafhankelijke, gecertificeerde organ...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • Controle
  • Transparantie
  • N.t.b.

PEFC is een internationaal keurmerk voor hout(producten) en papier. PEFC staat voor Programme for Endorsement of Forest Certification. Het wordt gesteund door overheden, bedrijven en regionale organisaties. Hout met het PEFC-keurmerk komt uit duurzaam en sociaal beheerde bossen.

PEFC is net als FSC een internationale organisatie met criteria voor bosbeheer. PEFC is betrouwbaar want er is controle door een onafhankelijke, gecertificeerde organisatie.

Eisen aan milieu en arbeid

Productie van PEFC-hout mag niet ten koste gaat van bossen met een hoge natuurwaarde of kwetsbare bossen. Ook staat PEFC niet toe om hout te kappen langs waterlopen en op steile hellingen, vanwege het erosiegevaar. Er mag niet meer gekapt worden dan er kan aangroeien. PEFC stelt ook eisen aan arbeidsomstandigheden van bosarbeiders en werknemers in de hout- en papierindustrie.

PEFC-hout kan uit tropische bossen of Europese of Noord-Amerikaanse bossen komen. De eisen van PEFC kunnen per land verschillen. PEFC toetst of de eisen van een bepaalde regio voldoende zijn. Dit verschilt van FSC, dat zelf eisen opstelt en pas een certificaat afgeeft als het bosbeheer aan deze eisen voldoet.


Laatste screening 2014
?
Combined Shape

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.


Combined Shape