PEFC (Europees/Noord Amerikaans Hout)

Keurmerk
Keurmerk

PEFC (Europees/Noord Amerikaans Hout)

PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Systems) is een internationaal keurmerk voor houtproducten en papier, gesteund door overheden, bedrijven en regionale organisaties. PEFC is een garantie voor duurzaam en sociaal bosbeheer. Het keurmerk kan op Europees hout staan, zoals bijvoorbeeld grenen, eiken en dennen, en op tropisch hardhout. Bij tropisch hout is de herkomst van belang voor de beoordeling (zie PEFC Tropisch Hardhout)...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • Controle
  • Transparantie
  • N.t.b.

PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Systems) is een internationaal keurmerk voor houtproducten en papier, gesteund door overheden, bedrijven en regionale organisaties. PEFC is een garantie voor duurzaam en sociaal bosbeheer. Het keurmerk kan op Europees hout staan, zoals bijvoorbeeld grenen, eiken en dennen, en op tropisch hardhout. Bij tropisch hout is de herkomst van belang voor de beoordeling (zie PEFC Tropisch Hardhout). Het keurmerk wordt onafhankelijk gecontroleerd.

PEFC is net als FSC een internationale organisatie met criteria voor bosbeheer. PEFC is betrouwbaar want er is controle door een onafhankelijke, gecertificeerde organisatie.

Eisen aan milieu en arbeid

PEFC houtproductie mag niet ten koste gaat van bossen met een hoge natuurwaarde of kwetsbare bossen. Ook PEFC staat niet toe om hout te kappen langs waterlopen en op steile hellingen, vanwege het erosiegevaar. Er mag niet meer gekapt worden dan er kan aangroeien. PEFC stelt ook eisen aan arbeidsomstandigheden van bosarbeiders en werknemers in de hout- en papierindustrie.

Hout uit Maleisië

PEFC hout uit Maleisië wordt door milieuorgansaties niet erkend als duurzaam. Naast ontbossing is er volgens hen ook sprake van conflicten met inheemse volken in de door PEFC erkende kap in Maleisische bossen. Milieu Centraal raadt PEFC-hout uit Maleisie af.

In de winkel staat de herkomst van het hout er niet bij, alleen welke soort hout het is. Het meeste PEFC-gecertificeerde tropisch hardhout komt echter uit Maleisie. Wilt u het zekere voor het onzekere, vraag dan in de winkel naar de herkomst. Kijk voor meer info op www.pefcnederland.nl.

Heeft betrekking op

Grondstoffen


Laatste screening 2014
?
Combined Shape

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.


Combined Shape