On the way to Planet Proof (zuivel)

Top keurmerk
Top keurmerk

On the way to Planet Proof (zuivel)

Het keurmerk On the way to Planet Proof staat op (koe)zuivelproducten die het milieu minder zwaar belasten dan vergelijkbare producten. Alle melkkoeien krijgen weidegang. Welke eisen stelt het keurmerk? On the Way to Planet Proof stelt basiseisen aan biodiversiteit, klimaat en aan dierenwelzijn. Daarnaast moet de boer op 1 van deze 3 thema’s aan extra eisen voldoen. Eisen gaan onder meer over blijvend grasland, voorkomen van vermesting, veev...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie

Het keurmerk On the way to Planet Proof staat op (koe)zuivelproducten die het milieu minder zwaar belasten dan vergelijkbare producten. Alle melkkoeien krijgen weidegang.

Welke eisen stelt het keurmerk?

On the Way to Planet Proof stelt basiseisen aan biodiversiteit, klimaat en aan dierenwelzijn. Daarnaast moet de boer op 1 van deze 3 thema’s aan extra eisen voldoen. Eisen gaan onder meer over blijvend grasland, voorkomen van vermesting, veevoer deels van eigen land, broeikasgasemissie per kg melk, ruimte in de stal en weidegang (minimaal 120 dagen, 6 uur per dag).
Voor de verwerking van melk tot gecertificeerde zuivelproducten zijn er ook eisen, zoals een goede ketenintegriteit.

Hoe is de controle geregeld?

Er is onafhankelijke controle door geaccrediteerde partijen.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Zuivel. Het keurmerk is ook te vinden op groente en fruit, maar kent daar een ander certificatieschema.

Meer informatie:
www.planetproof.eu (voor bedrijfsleven en stakeholders)
www.planetproof.nl (voor consumenten)


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.