Nature and More (groente en fruit)

Paraplulogo
Paraplulogo

Nature and More (groente en fruit)

Welke eisen stelt het keurmerk? Nature & More is een handelslogo voor biologische of biologisch-dynamische groente en fruit van groothandel Eosta. Het logo weerspiegelt de Duurzaamheidsbloem. De Duurzaamheidsbloem is een model waarmee Eosta de duurzame prestaties van haar telers evalueert en communiceert. Elke teler van Nature & More heeft een persoonlijke Duurzaamheidsbloem. De bloem heeft zeven bloemblaadjes. Van de zeven blaadjes g...

  • Milieu
  • Zie omschrijving
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Zie omschrijving
  • Transparantie
  • Zie omschrijving

Welke eisen stelt het keurmerk?

Nature & More is een handelslogo voor biologische of biologisch-dynamische groente en fruit van groothandel Eosta. Het logo weerspiegelt de Duurzaamheidsbloem. De Duurzaamheidsbloem is een model waarmee Eosta de duurzame prestaties van haar telers evalueert en communiceert. Elke teler van Nature & More heeft een persoonlijke Duurzaamheidsbloem. De bloem heeft zeven bloemblaadjes. Van de zeven blaadjes gaan er vier over milieu: klimaat, water, bodem en biodiversiteit. Twee blaadjes gaan over mens & werk: impact op individu en impact op samenleving. Het zevende bloemblaadje gaat over economie. Per aspect is te lezen welke maatregelen de betreffende teler neemt. Concrete eisen anders dan die van biologisch en eventueel Fairtrade staan er niet.

Hoe is de controle geregeld?

Controle op de eisen aan biologische landbouw en evt. Fairtrade wordt gedaan door geaccrediteerde partijen. Controle op de duurzaamheidsprestaties van de telers volgens de Duurzaamheidsbloem wordt uitgevoerd door Eosta zelf.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het Nature & More logo komt voor op groente en fruit. Het logo komt ook voor op tropische groente en fruit.


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.