MPS Potgrond

Keurmerk
Keurmerk

MPS Potgrond

MPS potgrond staat voor duurzaam geproduceerde potgrond. De potgrond moet voor minimaal een kwart uit hernieuwbare grondstoffen bestaan. Die hernieuwbare grondstoffen (zand, klei, kokos, veen, compost, schors, lava, houtvezel en rijstkaf) moeten zonder milieunadelen voor de omgeving gewonnen worden. Schors en houtvezel zijn bij voorkeur afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. MPS stelt ook eisen aan meststoffen, additieven en de verpakking.

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie
  • N.v.t.

MPS potgrond staat voor duurzaam geproduceerde potgrond. De potgrond moet voor minimaal een kwart uit hernieuwbare grondstoffen bestaan. Die hernieuwbare grondstoffen (zand, klei, kokos, veen, compost, schors, lava, houtvezel en rijstkaf) moeten zonder milieunadelen voor de omgeving gewonnen worden. Schors en houtvezel zijn bij voorkeur afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. MPS stelt ook eisen aan meststoffen, additieven en de verpakking.


Laatste screening 2017
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.