Milieukeurmerk Post

Keurmerk
Keurmerk

Milieukeurmerk Post

Post met Milieukeurmerk Post belast het milieu minder dan de gemiddelde postzending, omdat er eisen gelden voor onder andere vermindering van vervuilende stoffen en energiegebruik bij papierproductie, vervoer en afvalverwerking. Controle is matig betrouwbaar: er is geen derde partij betrokken bij controle, dat doet de keurmerkeigenaar zelf. Er gelden uitgebreide eisen voor zendingen die Milieukeurmerk Post dragen. Enkele daarvan zijn: papi...

 • Milieu
 • Dierenwelzijn
 • N.v.t.
 • Mens & werk
 • N.v.t.
 • Controle
 • Transparantie
 • N.t.b.

Post met Milieukeurmerk Post belast het milieu minder dan de gemiddelde postzending, omdat er eisen gelden voor onder andere vermindering van vervuilende stoffen en energiegebruik bij papierproductie, vervoer en afvalverwerking. Controle is matig betrouwbaar: er is geen derde partij betrokken bij controle, dat doet de keurmerkeigenaar zelf.

Er gelden uitgebreide eisen voor zendingen die Milieukeurmerk Post dragen. Enkele daarvan zijn:

 • papier moet uit duurzaam beheerde bossen komen, of gerecycled moet zijn,
 • bij papierproductie en drukkerij moet energieverbruik zo laag mogelijk zijn,
 • er mag minder dan 2 procent retourzendingen voorkomen (adressenbestand moet up-to-date zijn),
 • het vervoer moetmilieuvriendelijker moet zijn (zuinige, schonere motoren, zuinige rijstijl).

Controle matig betrouwbaar

Het keurmerk komt nog weinig voor. Eigenaar van Milieukeurmerk Post is de gelijknamige Stichting, die ook bedrijven advies geeft over milieuvrienderlijker produceren en verzenden van post.

De controle is matig betrouwbaar, want een tweepartijencertificering. De uitgever van het keurmerk - Stichting Milieukeurmerk Post - controleert namelijk zelf steekproefsgewijs bedrijven die het keurmerk voeren en die zelf verklaard hebben te voldoen aan de criteria.

Meer informatie staat op www.milieukeurmerkpost.nl.


Laatste screening 2014
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.