Milieukeur (groente en fruit)

Top keurmerk
Top keurmerk

Milieukeur (groente en fruit)

Het topkeurmerk Milieukeur staat op producten die het milieu minder zwaar belasten dan vergelijkbare producten. Het is ook op groente en fruit te vinden. Welke eisen stelt het? Voor groente en fruit vereist Milieukeur 'geïntegreerde teelt': die houdt milieubelasting minimaal door meststoffen en bestrijdingsmiddelen zo min mogelijk te gebruiken. Deze vorm van teelt zit tussen gangbaar en biologisch in. Milieukeur heeft een brede benadering v...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie

Het topkeurmerk Milieukeur staat op producten die het milieu minder zwaar belasten dan vergelijkbare producten. Het is ook op groente en fruit te vinden.

Welke eisen stelt het?

Voor groente en fruit vereist Milieukeur 'geïntegreerde teelt': die houdt milieubelasting minimaal door meststoffen en bestrijdingsmiddelen zo min mogelijk te gebruiken. Deze vorm van teelt zit tussen gangbaar en biologisch in.

Milieukeur heeft een brede benadering van verduurzaming van producten en diensten. De criteria van Milieukeur hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product of de dienst. Een aantal van de duurzaamheidsthema’s die Milieukeur belangrijk vindt zijn: Arbeidsomstandigheden, Emissie broeikasgassen, Energie en watergebruik, Verpakking en afval , Biodiversiteit, Dierenwelzijn, Gewasbescherming.

Hoe is de controle geregeld?

Er is onafhankelijke controle door een geaccrediteerde partij en een sanctiebeleid.

Waar kun je het keurmerk vinden?

Milieukeur is behalve op groente en fruit ook te vinden op vlees, schoonmaakmiddelen, eieren en betonproducten.

Meer informatie: www.milieukeur.nl


Laatste screening september 2016
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.