Milieukeur (eieren)

Top keurmerk
Top keurmerk

Milieukeur (eieren)

Het topkeurmerk Milieukeur staat op producten die het milieu minder zwaar belasten dan vergelijkbare producten. Het is ook op eieren te vinden. Welke eisen stelt het? Bij de productie van eieren met Milieukeur is groene stroom gebruikt en is de uitstoot van ammoniak uit de mest beperkt. Kippen hebben ongeveer evenveel ruimte als bij scharreleieren. De stallen zijn zo ingericht dat de kippen natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Het kappen van d...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie

Het topkeurmerk Milieukeur staat op producten die het milieu minder zwaar belasten dan vergelijkbare producten. Het is ook op eieren te vinden.

Welke eisen stelt het?

Bij de productie van eieren met Milieukeur is groene stroom gebruikt en is de uitstoot van ammoniak uit de mest beperkt. Kippen hebben ongeveer evenveel ruimte als bij scharreleieren. De stallen zijn zo ingericht dat de kippen natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Het kappen van de snavels is bij leghennen verboden. Verder stelt Milieukeur dierenwelzijnseisen aan transport en heeft het een protocol voor zieke kippen.

Milieukeur heeft een brede benadering van verduurzaming van producten en diensten. De eisen van Milieukeur gaan over de hele levenscyclus van het product of de dienst. Een aantal van de duurzame thema’s die Milieukeur belangrijk vindt zijn: Arbeidsomstandigheden, Uitstoot van broeikasgassen, Energie en watergebruik, Verpakking en afval , Biodiversiteit, Dierenwelzijn, Gewasbescherming.

Hoe is de controle geregeld?

Er is onafhankelijke controle door een geaccrediteerde partij. En er is een sanctiebeleid.

Waar kun je het keurmerk vinden?

Milieukeur is behalve op eieren ook te vinden op groente en fruit, schoonmaakmiddelen, varkensvlees en betonproducten

Meer informatie: www.milieukeur.nl


Laatste screening september 2016
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.