Milieukeur (eieren)

Top keurmerk
Top keurmerk

Milieukeur (eieren)

Het topkeurmerk Milieukeur staat op producten die het milieu minder zwaar belasten dan vergelijkbare producten. Het is ook op eieren te vinden. Welke eisen stelt het? Bij de productie van eieren met Milieukeur is duurzame energie gebruikt en is de uitstoot van ammoniak uit de mest beperkt. Kippen hebben ongeveer even veel ruimte als bij scharreleieren. De stallen zijn zo ingericht dat de kippen natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Het kappen v...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie

Het topkeurmerk Milieukeur staat op producten die het milieu minder zwaar belasten dan vergelijkbare producten. Het is ook op eieren te vinden.

Welke eisen stelt het?

Bij de productie van eieren met Milieukeur is duurzame energie gebruikt en is de uitstoot van ammoniak uit de mest beperkt. Kippen hebben ongeveer even veel ruimte als bij scharreleieren. De stallen zijn zo ingericht dat de kippen natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Het kappen van de snavels is bij leghennen verboden. Verder stelt Milieukeur dierenwelzijnseisen aan transport en kent het een protocol voor zieke kippen.

Milieukeur heeft een brede benadering van verduurzaming van producten en diensten. De criteria van Milieukeur hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product of de dienst. Een aantal van de duurzaamheidsthema’s die Milieukeur belangrijk vindt zijn: Arbeidsomstandigheden, Emissie broeikasgassen, Energie en watergebruik, Verpakking en afval , Biodiversiteit, Dierenwelzijn, Gewasbescherming.

Hoe is de controle geregeld?

Er is onafhankelijke controle door een geaccrediteerde partij en een sanctiebeleid.

Waar kun je het keurmerk vinden?

Milieukeur is behalve op eieren ook te vinden op groente en fruit, schoonmaakmiddelen, varkensvlees en betonproducten

Meer informatie: www.milieukeur.nl


Laatste screening september 2016
?
Combined Shape

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.


Combined Shape