Terug naar Home
Keurmerken Milieu Dieren Welzijn Eerlijke handel Controle
Kunststof-identificatiecode 0% 0% 0% 0%
Grüne Punkt 0% 0% 0% 40%
Glasbak 0% 0% 0% 0%
Papier Karton Kringloop 0% 0% 0% 0%
Weggooiwijzer 0% 0% 0% 0%
Staalrecycling 0% 0% 0% 0%
Hand-mand logo 0% 0% 0% 0%
Kiemplantlogo 100% 0% 0% 100%
Aluminium 0% 0% 0% 0%
Plastic-Heroes 0% 0% 0% 0%
Klein Chemisch Afval 0% 0% 0% 40%
OK Biobased 40% 0% 0% 40%
FSC 100% papier 100% 0% 100% 100%
OK Compost 100% 0% 0% 60%
Statiegeld België 0% 0% 0% 40%
Plantbottle 40% 0% 0% 20%
PEFC papier 80% 0% 100% 100%

Uitleg Score

Milieu

Beoordeeld zijn, indien van toepassing, energiegebruik (bij apparaten), klimaatbelasting, milieu-eisen bij de teelt van voedingsmiddelen (gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, landgebruik, energiegebruik) en energie- en watergebruik en a fvalbeheer bij de productie.

Dierenwelzijn

Dit betreft eisen over het leefoppervlak dat een dier heeft, een uitloop naar buiten, mogelijkheid tot het ontplooien van natuurlijk gedrag en het afzien van pijnlijke ingrepen (castreren, horens verwijderen, snavels kappen etc.).

Eerlijke handel

Alleen producten uit ontwikkelingslanden zoals koffie, tropisch fruit, hout, vis uit viskweek en kleding, zijn beoordeeld op het aspect ‘eerlijke handel’. Gekeken is naar eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden, eerlijke handel en aandacht voor lokale gemeenschappen.

Controle

Het allerbeste is ‘geaccrediteerde controle’: de controlerende organisatie is onafhankelijk en goedgekeurd door de Raad voor Accreditatie.
De controle en criteria van de logo’s zijn beoordeeld door de onderzoekers van Milieu Centraal, op basis van informatie die de eigenaar van het logo heeft verstrekt.
Zeer Goed - Geaccrediteerde controle
Goed - Onafhankelijke maar niet-geaccrediteerde controle
Matig - Controle gebeurt door de keurmerkeigenaar
Zwak - Alleen controle bij de eerste toekenning van het keurmerk
Zeer Zwak - Geen externe controle (logo van de fabrikant)
Niet van Toepassing - Informatielogo (bijv. glasbaklogo) of overkoepelend logo (bijv. Hema Better Life)