Groenkeur

Keurmerk
Keurmerk

Groenkeur

Groenkeur is te vinden op duurzame boomkwekerijproducten als bomen, rozen, heesters en overige tuinplanten. Er zijn eisen aan gewasbeschermingsmiddelen, die mogen het milieu zo weinig mogelijk belasten, voor duurzame bemesting en er zijn eisen aan het materiaalgebruik van de pot waarin de plantjes zitten. Kwekers maken een plan ter bevordering van de biodiversiteit op het bedrijf. Er is sprake van een driepartijensysteem met geaccrediteerde co...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie
  • N.t.b.

Groenkeur is te vinden op duurzame boomkwekerijproducten als bomen, rozen, heesters en overige tuinplanten. Er zijn eisen aan gewasbeschermingsmiddelen, die mogen het milieu zo weinig mogelijk belasten, voor duurzame bemesting en er zijn eisen aan het materiaalgebruik van de pot waarin de plantjes zitten. Kwekers maken een plan ter bevordering van de biodiversiteit op het bedrijf. Er is sprake van een driepartijensysteem met geaccrediteerde controle.

Meer informatie: www.groenkeur.nl.


Laatste screening juli 2017
?
Combined Shape

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.


Combined Shape