Fair for Life (kleding)

Keurmerk
Keurmerk

Fair for Life (kleding)

Fair for Life is een keurmerk voor eerlijke handel dat ook milieucriteria kent. Het keurmerk heeft betrekking op de hele textielketen: van teelt van de (natuurlijke) vezels, de verwerking ervan, de naaiateliers tot de winkels. Welke eisen stelt het keurmerk? De milieueisen van Fair for Life streven biologische teelt na door een jaarlijks strenger wordend eisenpakket. Daarnaast zijn er eisen om energiegebruik te minimaliseren, lucht- en water...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • Controle
  • Transparantie
  • N.t.b.

Fair for Life is een keurmerk voor eerlijke handel dat ook milieucriteria kent. Het keurmerk heeft betrekking op de hele textielketen: van teelt van de (natuurlijke) vezels, de verwerking ervan, de naaiateliers tot de winkels.

Welke eisen stelt het keurmerk?

De milieueisen van Fair for Life streven biologische teelt na door een jaarlijks strenger wordend eisenpakket. Daarnaast zijn er eisen om energiegebruik te minimaliseren, lucht- en watervervuiling te beperken, en natuurlijke ecosystemen te beschermen.

De eisen op sociaal gebied zijn vergaand: geen kinderarbeid, vakbondsvrijheid, geen discriminatie, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, acceptabele werktijden, geen dwangarbeid, leefbare lonen. Daarnaast worden vaste handelsrelaties geëist en een kostendekkende minimumprijs voor producenten. Er moet met respect voor de lokale gemeenschappen gehandeld worden.

Hoe is de controle geregeld?

Eigenaar van Fair for Life is het Zwitserse IMOgroup AG. Het keurmerk wordt onder accreditatie gecontroleerd en is dus betrouwbaar.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op textiel.


Laatste screening januari 2018
?
Combined Shape

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.


Combined Shape