Europees Keurmerk voor Biologisch (Zuivel)

Top keurmerk
Top keurmerk

Europees Keurmerk voor Biologisch (Zuivel)

Het Europese keurmerk voor biologisch is een keurmerk van de Europese Unie (EU) voor biologische producten, in dit geval zuivel. Welke eisen stelt het? Er zijn strenge eisen voor dierenwelzijn en milieu. De melkkoeien kunnen naar buiten. Binnen hebben de koeien minimaal 6 vierkante meter per koe en 1,5 vierkante meter per kalf. De stal heeft natuurlijke ventilatie, 50% van de vloer is dicht en er zijn voldoende schone en droge ligruimtes met...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie

Het Europese keurmerk voor biologisch is een keurmerk van de Europese Unie (EU) voor biologische producten, in dit geval zuivel.

Welke eisen stelt het?

Er zijn strenge eisen voor dierenwelzijn en milieu. De melkkoeien kunnen naar buiten. Binnen hebben de koeien minimaal 6 vierkante meter per koe en 1,5 vierkante meter per kalf. De stal heeft natuurlijke ventilatie, 50% van de vloer is dicht en er zijn voldoende schone en droge ligruimtes met natuurlijk materiaal op de grond (bijvoorbeeld stro). De milieu-eisen zijn streng, maar zouden nog wat strenger kunnen. De koeien krijgen biologisch voer en de boer gebruikt geen kunstmatige bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Daarnaast moet 60% van het voer van het eigen bedrijf of uit de regio komen. Maar er zijn geen eisen voor energiegebruik.

Het Europese keurmerk geeft de garantie dat het een biologisch product is. Naast het EU-keurmerk kan ook een nationaal keurmerk voor biologische landbouw op de verpakking staan. Soms stelt zo'n nationaal keurmerk extra eisen, maar niet altijd.

Het Europees keurmerk voor biologische zuivel is een topkeurmerk: het is één van de beste keurmerken voor zuivel.

Hoe is de controle geregeld?

Elk EU-land wijst een onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie aan die verantwoordelijk is voor de controle. In Nederland is dat Skal. Er is ook een sanctiebeleid.

Waar kun je het vinden? 

Op biologische zuivel.

Meer informatie


Laatste screening september 2016
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.