Europees Keurmerk voor Biologisch (Vlees)

Top keurmerk
Top keurmerk

Europees Keurmerk voor Biologisch (Vlees)

Het Europese keurmerk voor biologisch is een keurmerk van de Europese Unie (EU) voor biologische producten, in dit geval vlees. Welke eisen stelt het? Er zijn strenge eisen voor dierenwelzijn en milieu. Dieren kunnen naar buiten en krijgen biologisch voer. Ook binnen hebben de dieren meer ruimte. Vleesrunderen mogen maximaal 3 maanden binnen worden afgemest.  Het vee kan natuurlijk gedrag vertonen, waardoor staarten couperen en snavel kappen...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie

Het Europese keurmerk voor biologisch is een keurmerk van de Europese Unie (EU) voor biologische producten, in dit geval vlees.

Welke eisen stelt het?

Er zijn strenge eisen voor dierenwelzijn en milieu. Dieren kunnen naar buiten en krijgen biologisch voer. Ook binnen hebben de dieren meer ruimte. Vleesrunderen mogen maximaal 3 maanden binnen worden afgemest.  Het vee kan natuurlijk gedrag vertonen, waardoor staarten couperen en snavel kappen overbodig en dus verboden is. 20% van het voer moet van het eigen bedrijf of uit de regio komen.

Het Europese keurmerk geeft de garantie dat het een biologisch product is. Naast het EU-keurmerk kan ook een nationaal keurmerk voor biologische landbouw op de verpakking staan. Soms stelt zo'n nationaal keurmerk extra eisen, maar niet altijd.

Het Europees keurmerk voor biologisch vlees is een topkeurmerk: het is één van de beste keurmerken voor vlees.

Hoe is de controle geregeld?

Elk EU-land wijst een onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie aan die verantwoordelijk is voor de controle. In Nederland is dat Skal. Er is ook een sanctiebeleid.

Waar kun je het vinden? 

Op biologisch vlees.

Meer informatie


Laatste screening september 2016
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.