Europees Keurmerk voor Biologisch (Tropische producten)

Top keurmerk
Top keurmerk

Europees Keurmerk voor Biologisch (Tropische producten)

Het Europese keurmerk voor biologisch is een keurmerk van de Europese Unie (EU) voor biologische producten, in dit geval tropische producten. Welke eisen stelt het? Er zijn strenge eisen voor milieu. Groenten en fruit zijn geteeld zonder kunstmatige bestrijdingsmiddelen, genetische modificatie en kunstmest. Vruchtwisseling is verplicht. Er zijn geen eisen aan ontbossing, afvalbeheer, energiegebruik en emissies. Het Europese keurmerk geeft d...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • Controle
  • Transparantie

Het Europese keurmerk voor biologisch is een keurmerk van de Europese Unie (EU) voor biologische producten, in dit geval tropische producten.

Welke eisen stelt het?

Er zijn strenge eisen voor milieu. Groenten en fruit zijn geteeld zonder kunstmatige bestrijdingsmiddelen, genetische modificatie en kunstmest. Vruchtwisseling is verplicht. Er zijn geen eisen aan ontbossing, afvalbeheer, energiegebruik en emissies.

Het Europese keurmerk geeft de garantie dat het een biologisch product is. Naast het EU-keurmerk kan ook een nationaal keurmerk voor biologische landbouw op de verpakking staan. Soms stelt zo'n nationaal keurmerk extra eisen, maar niet altijd.

Het Europees keurmerk is een topkeurmerk: het is één van de beste keurmerken voor tropische producten.

Hoe is de controle geregeld?

Elk EU-land wijst een onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie aan die verantwoordelijk is voor de controle. In Nederland is dat Skal. Er is ook een sanctiebeleid.

Waar kun je het vinden? 

Op tropische producten.

Meer informatie


Laatste screening september 2016
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.