Europees Ecolabel (Papier)

Keurmerk
Keurmerk

Europees Ecolabel (Papier)

Het Europees Ecolabel is het milieukeurmerk van de Europese Unie. Producten die dit keurmerk dragen, zijn minder milieubelastend dan vergelijkbare producten. Het Europees Ecolabel komt ook voor op papier. Het Europees Ecolabel kent geen minimumeisen voor het aandeel hergebruikte vezels; er kunnen dus nieuwe houtvezels, hergebruikte vezels of andere cellulosevezels in zitten. Ecolabel vereist wél dat op de verpakking staat wat het aandeel gere...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie
  • N.t.b.

Het Europees Ecolabel is het milieukeurmerk van de Europese Unie. Producten die dit keurmerk dragen, zijn minder milieubelastend dan vergelijkbare producten. Het Europees Ecolabel komt ook voor op papier.

Het Europees Ecolabel kent geen minimumeisen voor het aandeel hergebruikte vezels; er kunnen dus nieuwe houtvezels, hergebruikte vezels of andere cellulosevezels in zitten. Ecolabel vereist wél dat op de verpakking staat wat het aandeel gerecyclede vezels is.

Nieuwe vezels: strengere eisen

Als de fabrikant nieuwe vezels gebruikt, moet daarvan minstens 10 procent (voor schrijfpapier) tot 50 procent (voor sanitair papier) afkomstig zijn uit duurzaam beheerd bos (aangetoond met keurmerk FSC, PEFC of vergelijkbaar). De criteria voor deze productgroep worden binnenkort herzien: dan moeten nieuwe vezels volledig afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen.

Hulpstoffen die schadelijk zijn voor het milieu zijn niet toegestaan, of zeer beperkt (indien onvermijdelijk). Verder gelden er eisen rond energiebesparing, afval en uitstoot van stoffen naar water en lucht.

Het EU Ecolabel komt in heel Europa voor. In Nederland is Europees Ecolabel toegekend aan papier, schoonmaakmiddelen, kokospotgrond, kleding, klus- en bouwmaterialen en cosmetica.

Eigenaar en controle

Hoewel de Europese Unie eigenaar is, beheert Stichting Milieukeur het Europees Ecolabel in Nederland. Het is een betrouwbaar keurmerk, want er vindt onafhankelijke controle plaats. Kijk voor meer informatie opwww.europeesecolabel.nl, en www.smk.nl.

Kijk op http://ec.europa.eu/ecat/ (Engelstalig) voor leveranciers van producten met Europees Ecolabel.


Laatste screening 2014
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.