EKO (zuivel)

Top keurmerk
Top keurmerk

EKO (zuivel)

EKO is een topkeurmerk voor biologische producten in Nederland. Welke eisen stelt het? De eisen zijn dezelfde eisen als het Europese keurmerk voor biologische landbouw, waarvan EKO een van de grondleggers is. Daarbovenop stelt EKO sinds maart 2016 de aanvullende eis dat boeren, verwerkers en handelaren elke 3 jaar concrete verbeterdoelen formuleren op ten minste 2 duurzaamheidsthema’s uit de EKO-code. Boeren kunnen uit 8 thema’s kiezen, verw...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie

EKO is een topkeurmerk voor biologische producten in Nederland.

Welke eisen stelt het?

De eisen zijn dezelfde eisen als het Europese keurmerk voor biologische landbouw, waarvan EKO een van de grondleggers is. Daarbovenop stelt EKO sinds maart 2016 de aanvullende eis dat boeren, verwerkers en handelaren elke 3 jaar concrete verbeterdoelen formuleren op ten minste 2 duurzaamheidsthema’s uit de EKO-code. Boeren kunnen uit 8 thema’s kiezen, verwerkers en handelaren uit 10 thema’s. Thema’s in de EKO-code zijn bijvoorbeeld Energie en klimaat, Dierenwelzijn en diergezondheid, Biodiversiteit, natuur en landschap en Eerlijke handel en andere sociale aspecten. 

Hoe is de controle geregeld?

Naleving van de Europese eisen voor biologische landbouw wordt gecontroleerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie. In Nederland is dat SKAL. In het buitenland zijn er vergelijkbare organisaties benoemd om te certificeren. EKO controleert zelf of de boeren, verwerkers en handelaren verbeterdoelen formuleren en uitvoeren.

Meer informatie

www.eko-keurmerk.nl


Laatste screening september 2016
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.