ECEAT

Bedrijfslogo
Bedrijfslogo

ECEAT

ECEAT staat voor Europees Centrum voor Eco- en Agrotoerisme. ECEAT is een internationaal keurmerk voor duurzaam toerisme. De standaard is ontwikkeld basis van soortgelijke standaarden in andere sectoren, zoals die voor biologische landbouw, duurzame houtproductie (FSC) en duurzame visserij (MSC). In de marketing en acceptatie van groene toeristische producten - zoals accommodaties, excursies en bestemmingen - werkt ECEAT nauw samen met kleine ...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie
  • N.t.b.

ECEAT staat voor Europees Centrum voor Eco- en Agrotoerisme. ECEAT is een internationaal keurmerk voor duurzaam toerisme. De standaard is ontwikkeld basis van soortgelijke standaarden in andere sectoren, zoals die voor biologische landbouw, duurzame houtproductie (FSC) en duurzame visserij (MSC). In de marketing en acceptatie van groene toeristische producten - zoals accommodaties, excursies en bestemmingen - werkt ECEAT nauw samen met kleine en grote Europese touroperators, om zo bij te dragen aan de verduurzaming van de hele toeristische keten (zie ook www.travelife.info/nl).

Alle accommodaties worden op een natuur- en milieuvriendelijke wijze beheerd. Dat kan zich uiten in het gebruik van ecologische schoonmaakmiddelen, het serveren van biologisch voedsel, agrarisch natuurbeheer en het toepassen van moderne technologieën om het milieu te ontzien, zoals biologische waterzuiveringsmethoden en het opwekken van energie uit onuitputtelijke of hernieuwbare bronnen als zon, wind, water, aardwarmte, biogas en/of biomassa. 

Controle door ECEAT zelf

De beheerder van ECEAT in Nederland is de Stichting De Groene Vakantiegids (www.groenevakantiegids.nl). De controle wordt uitgevoerd door ECEAT zelf. Er is dus sprake van een twee-partijen-systeem. 

Kijk voor meer over de criteria en meer info op www.eceat.org.


Laatste screening 2014
?
Combined Shape

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.


Combined Shape