Control Union Certifications (Biologische Potgrond)

Keurmerk
Keurmerk

Control Union Certifications (Biologische Potgrond)

Het keurmerk Control Union Certifications staat op meststoffen en bodemverbeteraars die wettelijk zijn toegestaan in de biologische landbouw. De potgrond zelf is niet biologisch.  Naast dit keurmerk circuleren er nog verschillende fabrikantenlogo’s op potgrond waarop bijvoorbeeld staat ‘bio’ of ‘toepasbaar in de biologische landbouw’. Deze aanduidingen worden aangebracht door de producenten van potgrond zelf; voor ‘biologische’ potgronden is ...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie
  • N.t.b.

Het keurmerk Control Union Certifications staat op meststoffen en bodemverbeteraars die wettelijk zijn toegestaan in de biologische landbouw. De potgrond zelf is niet biologisch. 

Naast dit keurmerk circuleren er nog verschillende fabrikantenlogo’s op potgrond waarop bijvoorbeeld staat ‘bio’ of ‘toepasbaar in de biologische landbouw’. Deze aanduidingen worden aangebracht door de producenten van potgrond zelf; voor ‘biologische’ potgronden is immers geen onafhankelijke controle en certificering verplicht, in tegenstelling tot het gebruik van de term bio op onder andere voedingsmiddelen. Alleen als de samenstelling van de potgrond door een onafhankelijke instantie gecontroleerd is (zoals Control Union), heb je de garantie dat het ook daadwerkelijk aan de eisen voldoet die de biologische landbouw eraan stelt. 

Welke eisen stelt het keurmerk?

In de EU-Verordening voor biologische landbouw staat welke ingrediënten wel en niet zijn toegestaan in deze potgrond, en aan welke eisen het verder moet voldoen. Stalmest, gecomposteerd huishoudelijk gft-afval en veengrond zijn toegestaan, kunstmest niet. En aan bepaalde schadelijke stoffen, zoals zware metalen, worden grenswaarden gesteld. Dierlijke mest (rundmest, pluimveemest) moet afkomstig zijn van grondgebonden veehouderijen, wat betekent dat mest afkomstig van de intensieve kippen- en varkenshouderij niet kan. Producten met veengrond (turf) hebben als nadeel dat ze veel milieuschade veroorzaken. In veengrond zit CO2 opgeslagen en die komt vrij bij het afgraven. Daarnaast kan het afgraven ook zorgen voor aantasting van het veengebied.

Hoe is de controle geregeld?

Controle van het keurmerk is goed want producten worden door een onafhankelijke derde partij gecontroleerd, maar het is onbekend of de organisatie ook is geaccrediteerd.

Waar kun je het vinden?

Biologische potgrond met het Control Union-keurmerk is te koop via internet, natuurvoedingswinkels en tuincentra.


Laatste screening november 2018
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.