Blauwe Vlag (Stranden)

Keurmerk
Keurmerk

Blauwe Vlag (Stranden)

Blauwe Vlag is een internationaal keurmerk voor stranden en jachthavens. Er gelden helder omschreven eisen voor schoon zwemwater, stranden en kades, bestrijding van zwerfafval en voor veiligheid, zoals verplichte aanwezigheid van reddings- en blusmaterialen en een EHBO-post. Ook zijn er milieu-eisen: actief milieubeleid rond water, afval en energieverbruik, een verbod op lozingen door boten, en de aanwezigheid van schone toiletten. Onafhankel...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie
  • N.t.b.

Blauwe Vlag is een internationaal keurmerk voor stranden en jachthavens. Er gelden helder omschreven eisen voor schoon zwemwater, stranden en kades, bestrijding van zwerfafval en voor veiligheid, zoals verplichte aanwezigheid van reddings- en blusmaterialen en een EHBO-post. Ook zijn er milieu-eisen: actief milieubeleid rond water, afval en energieverbruik, een verbod op lozingen door boten, en de aanwezigheid van schone toiletten.

Onafhankelijke controle

Blauwe Vlag kent een onafhankelijke maar niet geaccrediteerde controle. Stichting Keurmerk, Milieu, Veiligheid en Kwaliteit is in Nederland beheerder van De Blauwe Vlag. Eigenaar van het keurmerk is FEE (Foundation for Environmental Education), een internationaal netwerk van natuur- en milieuvoorlichting.

In Nederland hebben ruim 150 stranden en jachthavens het Blauwe Vlag-keurmerk. Zie www.blauwevlag.nl/deelnemersvoor de locaties en meer informatie.


Laatste screening 2014
?
Combined Shape

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.


Combined Shape