Blauwe Vlag (Jachthavens)

Keurmerk
Keurmerk

Blauwe Vlag (Jachthavens)

Blauwe Vlag is een internationaal keurmerk voor jachthavens en stranden. Er gelden helder omschreven eisen voor schoon zwemwater, stranden en kades, bestrijding van zwerfafval en voor veiligheid, zoals verplichte aanwezigheid van reddings- en blusmaterialen en een EHBO-post. Ook zijn er milieu-eisen: actief milieubeleid rond water, afval en energieverbruik, een verbod op lozingen door boten, en de aanwezigheid van schone toiletten. Groene Wim...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie
  • N.t.b.

Blauwe Vlag is een internationaal keurmerk voor jachthavens en stranden. Er gelden helder omschreven eisen voor schoon zwemwater, stranden en kades, bestrijding van zwerfafval en voor veiligheid, zoals verplichte aanwezigheid van reddings- en blusmaterialen en een EHBO-post. Ook zijn er milieu-eisen: actief milieubeleid rond water, afval en energieverbruik, een verbod op lozingen door boten, en de aanwezigheid van schone toiletten.

Groene Wimpel

In Nederland kunnen Blauwe Vlag gecertificeerde jachthavens in aanmerking komen voor een extra award: de Groene Wimpel. Een jachthaven verdient deze wimpel als door aan extra inspanningen op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en verduurzaming van de jachthaven te voldoen. Dertien jachthavens mogen de wimpel voeren. 

Onafhankelijke controle

Blauwe Vlag kent een onafhankelijke maar niet geaccrediteerde controle. Stichting Keurmerk, Milieu, Veiligheid en Kwaliteit is in Nederland beheerder van De Blauwe Vlag. Eigenaar van het keurmerk is FEE (Foundation for Environmental Education), een internationaal netwerk van natuur- en milieuvoorlichting.

In Nederland hebben ruim 150 stranden en jachthavens het Blauwe Vlag-keurmerk. Zie www.blauwevlag.nl/deelnemersvoor de locaties en meer informatie.


Laatste screening 2014
?
Combined Shape

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.


Combined Shape