Better Cotton Initiative

Better Cotton Initiative

Het Better Cotton Initiative (BCI) is een samenwerkingsverband tussen ontwikkelingsorganisaties (zoals Solidaridad), milieuorganisaties (zoals het WWF) en het bedrijfsleven (zoals H&M, Adidas en Ikea). Het richt zich op het verduurzamen van de kantoenketen (productie en handel). BCI geeft regels en richtlijnen voor eerlijke handel, milieuvriendelijkere productie en economische vooruitgang. BCI schrijft geen specifieke methodes of technolog...

 • Milieu
 • Dierenwelzijn
 • N.v.t.
 • Mens & werk
 • Controle
 • Transparantie
 • N.t.b.

Het Better Cotton Initiative (BCI) is een samenwerkingsverband tussen ontwikkelingsorganisaties (zoals Solidaridad), milieuorganisaties (zoals het WWF) en het bedrijfsleven (zoals H&M, Adidas en Ikea). Het richt zich op het verduurzamen van de kantoenketen (productie en handel). BCI geeft regels en richtlijnen voor eerlijke handel, milieuvriendelijkere productie en economische vooruitgang. BCI schrijft geen specifieke methodes of technologieën voor, maar laat boeren zelf kiezen welke manier van duurzaam telen het beste bij hen past. Belangrijk verschil met biologische katoen is dat BCI het gebruik van genetisch gemanipuleerde zaden (GMO) en van bestrijdingsmiddelen toestaat. 

Er zijn richtlijnen voor:

 • Minimaliseren van gebruik van bestrijdingsmiddelen
 • Efficiënt watergebruik
 • Aandacht voor bodemgezondheid
 • Bescherming van natuurlijke leefomgeving
 • Zorg en aandacht voor kwaliteit van de vezels
 • Eerlijke handel

Goede controle

BCI is ‘associated member’ van de internationale vereniging voor duurzaamheidsstandaarden ISEAL (www.isealalliance.org). Leden van deze vereniging adviseren en controleren elkaar bij het opstellen van eisen, monitoren van effecten en verbeteren van de standaard. Het ‘associated’ lidmaatschap is de opstap naar het volledige lidmaatschap, waarbij de standaard aan stengere eisen moet voldoen en door een partij buiten ISEAL geverifieerd wordt.

De BCI-standaard kent een drie-staps controle: zelfevaluatie door de boer, controle op deze informatie door de keurmerkeigenaar en steekproefsgewijs een externe controle door een onafhankelijke partij.

Meer informatie

www.bettercotton.org


Laatste screening 2014
?
Combined Shape

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.


Combined Shape